Livsarving

Barn, barnebarn, og så videre, det vil si arvelaters etterkommere i rett nedstigende linje.

En livsarving har krav på pliktdelsarv . Pliktdelsarven kan bare begrenses i testaments form og da i tråd med arvelovens regler.

Les også:

Informasjon til arvinger