Lønn - manglende utbetaling av lønn og feriepenger

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn mv til avtalt tid. Hvis man ser bort fra misforståelser og tekniske betalingsfeil, kan årsaken enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale (manglende betalingsvilje), eller ikke kan betale (manglende betalingsevne).

Hvordan du må gå fram for å få dekket kravene dine, er avhengig av årsaken til at arbeidsgiver ikke betaler.

Ved manglende betalingsvilje vil det være aktuelt å tvangsinndrive kravet. Ved manglende betalingsevne er det aktuelt å begjære arbeidsgiver konkurs for å få lønnsgarantidekning. Ved arbeidsgivers konkurs er det viktig å reagere raskt med henvendelse til NAV. Lønnsgarantien dekker bare lønn som forfalt 6 mnd. tilbake.

Lønn er omtalt i Arbeidsmiljøloven