Mangelsvurderingen

Når du kjøper en bolig "som den er", "as is", eller lignende, innebærer dette at du også overtar risikoen for skjulte feil og mangler ved eiendommen.

Det finnes tre unntak fra hovedregelen om kjøpt "as is", og eiendommen kan likevel ha mangel hvis: 

  • Selger har holdt tilbake opplysninger som kjøper kunne regne med å få. 
  • Selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen.
  • Hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente.


Har du boligkjøperforsikring i HELP, kan du kontakte oss med alle spørsmål om rettigheter, feil og mangler ved boligen.