Nedbemanning

Dersom en virksomhet har behov for å gjennomføre rasjonaliseringstiltak som medfører oppsigelse av en eller flere arbeidstakere, snakker man gjerne om nedbemanning.

Dersom en arbeidsgiver ønsker å nedbemanne må tre vilkår være oppfylt. For det første må det foreligge en saklig grunn for bedriften, da gjerne som følge av vesentlig reduserte inntekter eller andre alvorlige situasjoner som gjør det nødvendig med oppsigelse av arbeidstakere.

For det andre må gjøres individuelle vurderinger av de ulemper oppsigelsen har for hver enkelt arbeidstaker opp mot bedriftens behov for, som arbeidstaker er kvalifisert for. Da skal arbeidstaker tilbys denne stillingen i stedet for oppsigelse.