Oppsigelse

Oppsigelse betyr avslutning av arbeidsforholdet.

Ved arbeidstakers oppsigelse, altså når arbeidstaker selv sier opp jobben, er det ingen krav til begrunnelse eller form. Det anbefales imidlertid at oppsigelsen gis skriftlig.

I de situasjoner hvor det er arbeidsgiver som sier opp arbeidstaker stilles det krav til både grunnen/årsaken til oppsigelsen og til oppsigelsens innhold. For det første må oppsigelsen være saklig begrunnet fra arbeidsgivers side. For det andre skal oppsigelsen gis skriftlig til arbeidstaker, og den skal inneholde opplysninger om retten til å reise søksmål, retten till stå i stilling mv. Dersom oppsigelsen ikke inneholder den informasjonen som arbeidsmiljøloven krever, skal oppsigelsen anses som ugyldig.