Oppsigelsesvern eller stillingsvern

Oppsigelsesvern eller stillingsvern er begrepene som benyttes om at arbeidsgiver ikke kan si opp en arbeidstaker uten å ha saklig grunn for dette.

Oppsigelsesvernet er lovfestet både i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven , og innebærer at arbeidsgiver må ha saklig grunn til å gå til oppsigelse. Man sier gjerne at arbeidstakere i Norge har et sterkt oppsigelsesvern/stillingsvern, fordi det stilles strenge krav til arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen.