Overføre bolig til samboer

Ved overføring av fast eiendom mellom samboere i løpet av samlivet må det betales dokumentavgift.