Privat skifte

Begrepet brukes om de tilfellene hvor arvingene i et dødsbø selv gjennomfører skiftet, og at retten ikke er involvert.

Ofte får en av arvingene fullmakt fra de andre til å ta seg av arbeidet. Et privat skifte kan også gjennomføres ved at arvingene i fellesskap engasjerer en advokat. Hvis et dødsbo ikke skiftes privat, skjer det et offentlig skifte gjennom tingretten. Offentlig skifte kan også benyttes ved skifte av felleseie mellom ektefeller. Skifteloven regulerer det offentlige skiftet. Du kan finne bestemmelsene her .

Les også:

Bør jeg skifte privat eller offentlig?