Prøvetid

Prøvetid er begrepet som benyttes om den innledende fasen av et arbeidsforhold, hvor det kan skriftlig avtales at arbeidstaker er ansatt på prøvetid i inntil seks måneder.

I denne perioden er tanken at arbeidsgiver skal kunne prøve om arbeidstaker er kvalifisert og egnet for stillingen, og samtidig at også arbeidstaker kan finne nærmere ut om arbeidsoppgavene og arbeidsplassen virker tilfredsstillende. I prøvetiden har arbeidstaker noe svakere stillingsvern og oppsigelsestiden er betydelig kortere.