Salgsoppgave/prospekt

Dette er "reklamebrosjyren" for boligen som skal selges. Her fremheves boligens positive sider, salgsargumentene.

Opplysningene som gis skal være riktige, men det er nødvendig å sette seg inn i all dokumentasjon som ellers foreligger om boligen for å få et mest mulig fullstendig bilde av eiendommen.