Samboeravtale

En samboeravtale, også kalt samboerkontrakt, er en formuesrettslig avtale mellom to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold.

Avtalen regulerer vanligvis partenes eierforhold og gjeldsforpliktelser; om rettigheter og plikter dem mellom under samlivet, og hvordan eventuelle eiendeler i sameie og felles gjeld skal deles og gjøres opp når samlivet opphører. Alle samboerskap tar slutt en dag, enten ved samlivsbrudd, giftermål eller dødsfall.

Hovedregelen er at to samboere rettslig sett betraktes som ”enslige”. Hver samboer eier sitt. For samboere finnes ingen særlig lovgivning om eierskap og gjeldsforhold. Det finnes derfor ikke noe som tilsvarer det ekteskapelige formuesfellesskap jf. ekteskapsloven. Det er vanlig at en samboeravtale beskriver eierforhold vedrørende fast eiendom, bil, båt, bankinnskudd, innbo og løsøre, fordeling av gjeldsbyrde, fordeling av løpende utgifter etc. Samboerne har full avtalefrihet.

HELP anbefaler at samboere inngår samboeravtale for å skape klarhet og forutsigbarhet med hensyn til en senere deling. For gjenstander samboerne eier sammen, altså har anskaffet i fellesskap og/eller har avtalt at skal eies i sameie, gjelder reglene i lov om sameige av 18. juni 1965 her . Sameieloven viker dersom noe annet er avtalt. Altså går en samboeravtale ”foran”, og utfylles av sameieloven.

Husstandsfellesskapsloven får anvendelse for samboere med felles barn , og for samboerskap som har vart i mer enn to år. Loven regulerer kun retten til å overta siste felles bolig og felles innbo når samlivet opphører; for eksempel til å tre inn i husleiekontrakt eller til å kjøpe boligen. Husstandsfellesskapsloven ser du her

I noen tilfeller kan det være greit å bruke en standard samboeravtale, men ofte er det hensiktsmessig å skreddersy en avtale. Mange samboere bør vurdere å opprette et gjensidig testament der de tilgodeser hverandre ved dødsfall. Med advokatforsikring har du dekket advokathjelp til å sette opp samboeravtale og testament .

Les også:

"Samboere: Ikke gå i 50/50-fella"

"Kan du kreve at kona eller samboeren deler Lottogevinsten med deg?"