Servitutt

En særrett til bruk eller utnyttelse av en annens eiendom. Eksempler kan være: rett til bilparkering, rett til ferdsel, jakt- eller fiskerett.