Stå i stillingen

Retten til å stå i stillingen er hovedregelen når det oppstår tvist om arbeidsgivers oppsigelse er gyldig eller saklig.

Retten til å stå i stilling innebærer at arbeidstaker som hovedregel har rett til å fortsette arbeidsforholdet inntil domstolene har avgjort hvorvidt oppsigelsen er gyldig eller ikke.