Sykmelding

En ansatt som ikke er istand til å arbeid på grunn av sykdom er sykemeldt med mindre egenmelding kan benyttes.

Egenmelding kan benyttes for fravær opptil tre dager ad gangen. Ved sykmelding skal sykemeldingsblanketten fylles ut av lege. Blanketten har fire deler; én del til NAV, én del til arbeidsgiver, én del til den ansatte og én felles del som skal skrives under av ansatt og arbeidsgiver for så å sendes til NAV.

Noen ansatte opplever ved sykmelding at arbeidsgiver utnytter situasjonen og forsøker å bli kvitt "problemet".Den sykmeldte kan føle seg forbigått, mobbet og urettferdig behandlet. Husk at enhver oppsigelse skal være saklig begrunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7(1).

Du kan lese om sykmelding på NAV sine hjemmesider .