Tilbakekall av testament

Et tilbakekall kan gjelde hele testamentet, men også være begrenset til deler av det.

Testament kan fritt tilbakekalles i henhold til arveloven (al.) § 55 . Tilbakekall av testament kan enten gjøres på orginaltestamentet eller ved et nytt testament, se arveloven § 57 . De samme regler som gjelder for hvordan et testament opprettes, kommer også til anvendelse på et tilbakekall. Man kan i utgangspunktet binde seg til å ikke endre et testament gjennom for eksempel gjensidig testament eller arvepakt .