Tomtefeste

Leie av grunn med hovedformål å ha eller å oppføre eget hus.

Den som leier kalles fester. Den som leier ut kalles bortfester. Leieforholdet reguleres av en festekontrakt. Festekontrakten skal være skriftlig. Hva som kan avtales i festekontrakten reguleres av tomtefesteloven . Avtalefriheten er mer begrenset ved feste av tomt til bolig og fritidseiendom, enn til andre formål. 

Les også:

Sitter du på festet tomt? Da bør du lese dette
Noen - ikke alle - tomtefestere får økt avgift
Hvor høy blir festeavgiften?
Følger innløsningsavtalen av festetomt med over til ny eier?