Trussel om oppsigelse

En trussel om oppsigelse kan komme fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det mest vanlige, og som vi får mange henvendelser om i HELP, er arbeidstakere som opplever trussel om oppsigelse fra arbeidsgiver. En arbeidsgiver kan ha flere grunner for å true med oppsigelse, men bør som den store hovedregel være meget varsom med dette. Svært ofte oppleves dette som meget tungt for arbeidstaker. Dersom det heller ikke foreligger saklig grunn til å si opp arbeidstakeren, vil en trussel om oppsigelse kunne fremstå som trakassering og dermed være i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

På den annen side er arbeidsgiver i enkelte situasjoner forpliktet til å informere arbeidstaker om at vedkommende er nødt til endre sin adferd eller arbeidsutførelse. Dette kan ofte bli opplevd som en trussel om oppsigelse for arbeidstaker, selv om det fra arbeidsgiver kun var ment som en oppfordring om endring eller forbedring av arbeidstakers adferd/innsats.

For arbeidstaker kan trussel om oppsigelse være et virkemiddel ved lønnsforhandlinger. Hvis man har fått et jobbtilbud med høyere lønnstilbud enn hos arbeidsgiver, kan tilbudet fremsettes i lønnsforhandlinger for å oppnå tilsvarende eller høyere lønn i nåværende jobb.