Juridiske råd og veiledninger

Advokatens råd om leie og utleie
Om du leier eller leier ut, er en ryddig leiekontrakt nøkkelen til et problemfritt leieforhold. Her har vi samlet nyttige tips og råd til deg som leier eller leier ut bolig.
Les mer »
Advokaten svarer på spørsmål om hyttejuss
Vi får mange spørsmål om nabokonflikter, busker og trær, om helårs- og fritidsbolig. Her er et utvalg spørsmål som våre advokater gir svar på.
Les mer »
Feriepenger
Hvor mye ferie har du krav på? Og hvordan regnes feriepengene ut? Her finner du nyttig informasjon om reglene for ferie og feriepenger fra våre advokater.
Les mer »
Urådighetserklæring
Urådighet er et begrep som ofte brukes i tilknytning til fast eiendom. Kort fortalt betyr urådighet at den som er eier ikke kan råde helt fritt over sin egen eiendom.
Les mer »
Forskjeller HELP Boligkjøperforsikring og annen rettshjelp
Hva skiller rettshjelpsdekningen i villa-/innboforsikringen fra HELP Boligkjøperforsikring? Villa-/innboforsikring har normalt et tak på ca 100 000 kroner. Boligkjøperforsikring gir ubegrenset dekning av advokatutgifter til Høyesterett om nødvendig. Dette gir deg best mulig forhandlingsposisjon i møte med selgers eierskifteforsikring.
Les mer »
Oppstart av leieforhold
Sjekkliste ved inngåelse av nytt husleieforhold
Les mer »
Under leieforholdet
Med en god, skriftlig kontrakt er det enklere å unngå uforutsette problemer under leieforholdet.
Les mer »
ABC for utkastelse ved betalingsmislighold
Mange utleiere opplever før eller siden leietakere som ikke betaler rettidig. Hvis det skjer til stadighet, eller over tid, kan det være til stor ulempe for utleier.
Les mer »
Lovlighetsmangler
Her kan du lese om lovlighetsmangler i utleiebolig, kravene for utleie, konsekvensene av ulovlig bruk, m.m.
Les mer »
Avslutning av leieforhold
Leie av bolig gjelder for en midlertidig periode, og må naturlig opphøre. Det vanlige er at en leieavtale utløper av seg selv, eller at en av partene sier opp avtalen.
Les mer »
Lik deling ved dødsfall som ved samlivsbrudd
Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre. Avdødes ”pott” er lik avdødes dødsbo, som fordeles på avdødes arvinger.
Les mer »
Sameie i felles bolig
Det er som regel boligen som er vår mest verdifulle eiendel, og derfor det mest betydningsfulle elementet i en samlivsavtale.
Les mer »
Når ektepakter ikke godkjennes
Ektepakt er nødvendig hvis ektefellene vil avtale særeie, innskrenke retten til skjevdeling, eller hvis de gir hverandre større gaver.
Les mer »
Uenighet er noe annet enn krangling
Det er alltid leit og tidvis skadelig for barn å vokse opp i en foreldrekonflikt.
Les mer »
Farskap
Hvis mor var gift da barnet ble født, blir ektemannen far. Dette gjelder uansett – også der ektemannen for eksempel er steril eller har et utseende som utelukker farskap.
Les mer »
Barnets medbestemmelsesrett
I takt med barnets alder og modenhet økes barnets innflytelse på beslutninger som gjelder barnet.
Les mer »
Samvær
Barnet har rett til å ha god kontakt med begge sine foreldre, og derigjennom rett til samvær med den forelder det ikke bor sammen med. Samværet skal blant annet tilpasses barnets alder, tilknytning til nærmiljø, reiseavstand, etc.
Les mer »
Delt bosted
Foreldrene kan fritt avtale delt bosted. Da bør de bo nært hverandre (- helst i samme skolekrets), og utøve et godt og tett samarbeid i spørsmål som gjelder barnet.
Les mer »
Barnets bosted
Enten har barnet ett bosted hos enten mor eller far, eller så har barnet delt bosted hos begge. Det hender at barnet bor fast hos den ene, men har samvær inntil 50 % av tiden hos den andre.
Les mer »