Juridiske råd og veiledninger

Foreldreansvar
Den eller de som har foreldreansvaret, er barnets verge(r). Med dette følger rettslig kompetanse til blant annet å få utstedt pass til barnet, bytte barnets navn, bestemme religiøse forhold og råde over barnets økonomi.
Les mer »
Barnets beste
Alle beslutninger som gjelder barn, skal rette seg etter hva som er til barnets beste. Det er en plikt for foreldrene å sette egne behov til side og kun rette seg etter det som gagner barnet.
Les mer »
Formuleringene som skaper krangel
Bak nøye uttenkte formuleringer i takster og eiendomsprospekter ligger det gjemt mer informasjon om risiko enn mange boligkjøpere er klar over.
Les mer »
Skifte eller uskifte?
Skal man sitte i skifte eller uskifte etter at ektefelle eller samboer dør? Her gir vi deg gode råd til hvordan du bør gå fram.
Les mer »
Nyttige tips til boligkjøpet
En stor andel boligkjøpere ender opp med å klage på noe vedrørede boligkjøpet.
Les mer »
Lovlighetsmangler
– Ikke nødvendigvis samsvar mellom "måleverdig" og "lovlig". Svært mange eiendommer og boenheter brukes på en måte som ikke er godkjent og dermed ulovlig.
Les mer »
Krav fra kjøper før overtakelse av eiendommen
I Eiendomsmegleren nr. 7/8 har Mads Andersen, faglig leder i NCL AS, omtalt faktiske og rettslige forhold knyttet til krav fra kjøperen før avtalt overtakelsestidspunkt.
Les mer »
Våtromsnormen
Begrepsbruk i markedsføring av bolig er ofte opphav til uoverensstemmelser og tvister ettersom begrepsinnhold står sentralt ved tolkning av avtaler.
Les mer »
Ansvarsgrunnlag for erstatning mellom seksjonseiere
Fra tid til annen får vi spørsmål om hva som skal til for at en seksjonseier skal bli ansvarlig for skader på en annens seksjon.
Les mer »
Informasjon til arvinger
Her følger en punktvis oversikt over hvilke skritt som arvingene bør ta når arvelater er gått bort.
Les mer »
Drenering
Når våren kommer, med snøsmelting og mildvær ser vi dessverre også en kraftig økning i saker som har sammenheng med dreneringsproblemer.
Les mer »
Selgers opplysningsplikt
Selgers opplysningsplikt i forhold til ikke-fysiske forhold; ”emosjonelle” mangler. I alminnelighet er det først og fremst fysiske forhold ved eiendommen partene er opptatt av ved handelen og i en eventuell etterfølgende tvist.
Les mer »
Festekontrakter
Festekontrakter – konsekvensen av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens avgjørelse. Rettsforholdet mellom en fester og bortfester reguleres av festekontrakten og lov om tomtefeste av 1996.
Les mer »
Ferdsel og opphold i strandsonen
Med sommeren oppstår mange spørsmål om retten til ferdsel og opphold i strandsonen. Hvor kan man gå, og kan man slå seg ned og bade?
Les mer »
Forenklede skatte- og avgiftsregler for arbeid i hjemmet
Mange boligeiere har behov for innleid hjelp til renhold, vedlikehold, hagearbeid og lignende. Det er en kjent sak at mye av dette arbeidet utføres svart.
Les mer »
Rammelån – juridiske bivirkninger
I de seneste årene har såkalte rammelån/ flexilån blitt en veldig utbredt og populær form for låneavtale ved boligfinansiering.
Les mer »
Sikkert boligkjøp med Boligsalgsrapporter – unødvendig med forsikringer?
Spørsmålet om Boligsalgsrapport bør være obligatorisk ved salg av brukte boliger, har vært hyppig debattert i flere år.
Les mer »
Fremgangsmåte ved reklamasjon
For å få prisavslag, erstatning eller heving fra selger, er det imidlertid ikke nok at man har et materielt berettiget krav, man må også gå frem på riktig måte.
Les mer »
Om samlivsavtale
Mange har et ubevisst forhold til egen rettsstilling og blir ubehagelig overrasket når samlivet opphører. Det er en utbredt misforståelse av ugift samliv er likestilt med ekteskap. Alle samliv tar slutt en dag, enten ved samlivsbrudd eller dødsfall.
Les mer »
Privat eller offentlig skifte?
Med "skifte" menes oppgjør og fordeling av et bo. Et dødsboskifte innebærer en avvikling (juridisk, økonomisk og praktisk) av det avdøde etterlot seg, samt fordeling av midlene etter at gjeld og andre forpliktelser er gjort opp.
Les mer »