Advokaten svarer på spørsmål om hyttejuss

Vi får mange spørsmål om nabokonflikter, busker og trær, om helårs- og fritidsbolig. Her er et utvalg spørsmål som våre advokater gir svar på.
Når utsikten forsvinner pga. naboens trær
Da vi kjøpte hyttetomta av grunneier i 1968 hadde vi flott utsikt til sjøen og sol fra morgen til kveld. Nå ser vi ikke sjøen lenger og sola forvinner kl 18.
Les mer »
Tapt utsikt og bråk fra måker
Naboen plantet et morelltre foran vår hytte i 1975. Vi har mistet sjøutsikten og det er et voldsomt spetakkel fra måker som ribber treet. Kona mi har snakket med naboen for å få han til å beskjære treet, uten å lykkes.
Les mer »
Rett til å bruke båtplass
Vi har hatt båtplass på en brygge bestefar bygde i 1965, etter tillatelse fra grunneier den gang. Dagens grunneier nekter oss å bruke brygga, da vi hverken har noen tinglyst rett eller annen dokumentasjon.
Les mer »
Mistet parkeringsplass
Siden 1975 har vi parkert to biler rett utenfor tomtegrensen vår etter muntlig avtale med tidligere grunneier. Nå er denne biten solgt uten vårt vitende til naboen i nord, som nekter oss å parkere der.
Les mer »
Grunneiers forkjøpsrett til festetomt
Grunneier har i vår festekontrakt forkjøpsrett til hytta. Vi kjøpte hytta i 1989 og da benyttet han den ikke. Kan han det?
Les mer »
Utbedring av felles kloakk når én grunneier nekter
Kommunen har pålagt vårt vellag å utbedre kloakkavløpet. Vi har mulighet til å få et nytt felles anlegg til det kommunale nettet, men nå...
Les mer »
Ikke råd til pålagt utbedring
Det nye kloakkanlegget i hytteområdet er kostnadsberegnet til kr 200.000 pr. hytte. De pengene har ikke jeg og jeg er så gammel at jeg heller ikke får lån. Hva kan jeg gjøre med det?
Les mer »
Eiendomsrett til sjøbunnen utenfor hytta
Eier av hytta bak oss har ikke strandlinje, men har lagt ned moring og bøye til sin cabin cruiser rett utenfor vår hytte, på ca. 3 meters dybde. Har han lov til det?
Les mer »
Nytt søppelanlegg rett ved hytta
Det er satt opp et stort felles søppelkasseanlegg ca. 100 meter sør for hytta vår. Dette ødelegger vår fine utsikt til sjøen og lukter vondt. Kan de anlegge et slikt anlegg uten å varsle naboene?
Les mer »
Vedlikehold av felles brygge
Vi har hytte 300 meter fra sjøen, og deler bryggeplass på brygga med naboen. Naboen er et sameie mellom flere søsken, og de har ikke vært med på vedlikehold de siste 10 åra. Hva kan vi gjøre med det?
Les mer »
Eiendomsrett ut i saltvann
Vi har ei hytte med egen strandlinje. Hvor går grensen ut i vannet? Er det noen forskjell der vi har et skjær utenfor i eiendommens sør-/sørvestlige hjørne?
Les mer »
Grensene til hyttetomta
Vi finner ikke grensemerkene til hyttetomta vår. Det står veldig uklart i skylddelingen fra 1936 at grensen går fra kryss i fjell til kryss i fjell. Vi trenger å få fastsatt dette da naboen elger seg innpå oss. Hva gjør vi?
Les mer »
Hvor lenge varer en personlig forkjøpsrett?
Onkel har forkjøpsrett til vår hytte, tinglyst i 1985 da mor kjøpte han ut. Nå skal vi selge og han hevder at han vil kjøpe vår hytte for takst, som er 5 millioner. Vi har fått et bud fra naboen på 7 mill.
Les mer »
Tvangsoppløsning av sameie
Vi eier ei hytte sammen med min svoger og svigerinne. Hytta på Tjøme er verdt ca. 20 mill. Nå vil de selge, men det vil ikke vi, og vi har ikke råd til å kjøpe dem ut. De truer med tvangsoppløsning av sameiet.
Les mer »
Deler på hytta, ikke vedlikeholdet
Jeg eier hytte med en nevø og niese, og blir sittende med alt vedlikeholdet. Dette gidder jeg ikke lenger. Hva kan jeg gjøre når de ikke hører på meg?
Les mer »
Salg av hytte ved skilsmisse
Vi har vært gift i 30 år. For 20 år siden arvet jeg hytta i Sandefjord etter mine foreldre. For 15 år siden bygde vi om hytta for 2 millioner som vi lånte i banken. Dette er nå nedbetalt. Nå vil kona skilles.
Les mer »