Advokatens råd om leie og utleie

Om du leier eller leier ut, er en ryddig leiekontrakt nøkkelen til et problemfritt leieforhold. Her har vi samlet nyttige tips og råd til deg som leier eller leier ut bolig.
Oppstart av leieforhold
Sjekkliste ved inngåelse av nytt leieforhold
Les mer »
Under leieforholdet
Med en god, skriftlig kontrakt er det enklere å unngå uforutsette problemer under leieforholdet.
Les mer »
Ulovlig utleie - Lovlighetsmangler
Leietakeren kan ikke klage på det hun eller han kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen (husl.l. § 2-6), med mindre utleieren har opptrådt i strid med redelighet og god tro.
Les mer »
Skattefri utleie av deler av egen bolig
Utleieinntekter fra egen enebolig, leilighet eller tomannsbolig er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien.
Les mer »
Når leietakeren ikke betaler
Mange utleiere frykter leieboere som ikke betaler husleien. Hvordan sikrer du deg best mulig i leiekontrakten og hvordan går du frem når leietakeren ikke betaler.
Les mer »
Avslutning av leieforhold
Leie av bolig gjelder for en midlertidig periode, og må naturlig opphøre. Det vanlige er at en leieavtale utløper av seg selv, eller at en av partene sier opp avtalen.
Les mer »