Samboer

Dette må med i samboeravtalen
Alle samboere bør ha samboeravtale, men bare hvert fjerde samboerpar har det. Dette viser Opinions undersøkelse for HELP fra 2014.
Les mer »