Uenighet er noe annet enn krangling

Det er alltid leit og tidvis skadelig for barn å vokse opp i en foreldrekonflikt.

Barn er glade i foreldrene sine, og gode foreldre legger til rette for at barnet får utvikle et godt forhold til den andre. Vi anbefaler alle foreldre til å bidra til en konstruktiv og fremtidsrettet dialog, og om nødvendig søke hjelp i retning av godt samarbeid og enighet i viktige saker om barn. Det er suksessformelen.

Vi slutter oss til følgende sitat fra VG Helg den 21.05.2011: "- Kvaliteten på samarbeidet er viktigere enn hva slags type ordning man velger, mener professor Kristin Skjørten, som forsker på samlivsbrudd og barnefordeling."