Saker vi har løst

Hus uten adkomst

Huset hadde ikke lovlig adkomstvei for bil, men dette ble ikke opplyst ved salget. Eneboligen i Bergen ble solgt for kr 2.2 mill.

Les mer »
Hvem har bruksrett til hytta?

Selv om kunden hadde arvet hytta av sin mor, var det livsvarig bruksrett på den som kunden var bekymret for om kunne overføres til mors nye samboer.

Les mer »
Ulovlig kjeller Oslo

Selger hadde ikke søkt om bruksendring for kjelleretasjen. Godkjenning ville koste mye, og partene var uenige om hvilken verdireduksjon manglende godkjenning medførte.

Les mer »
Prisavslag for skjevt kjøkkengulv

Kjøper reagerte på kjøkkengulvet på visning, men selger avkreftet at det var skjevt. Gulvet ble kontrollmålt og funnet i orden, og kjøper slo seg til ro med det.

Les mer »
Sint håndverker!

Regningen ble noe helt annet enn kunden ble forespeilet da avtalen om installasjon av ny varmepumpe ble inngått. Likevel hadde håndverkeren liten forståelse for at kunden protesterte på fakturaen.

Les mer »
Fukt i kjelleren

Eneboligen fra 1996 ble kjøpt for 4.7 millioner kroner. Leieboeren oppdaget etter en tid at det var fukt i kjelleren som ga helseproblemer.

Les mer »
"Strøken" leilighet med omfattende feil

Leiligheten var beskrevet som "strøken" og "av de sjeldne", med nytt bad fra 2007. Men etter overtagelsen oppdaget kjøper løse fliser i gulv og vegger. Leilighet lå sentralt i Oslo i bygård fra 1923.

Les mer »
Totalrenovert, totalt uten isolasjon

Hele borettslaget var totalrenovert i 2008. Det viste seg at kun overflatene var behandlet. Om vinteren var det iskaldt. Og det var heller ingen hemmelighet hva naboene foretok seg.

Les mer »
Selger ville ikke flytte fra leiligheten

Selger hadde skrevet under på kontrakten, men ved overtagelse nektet han plutselig å flytte ut fra leiligheten. Leiligheten var kjøpt for 2,7 millioner.

Les mer »
Rotter i soveromsveggen

Leiligheten var strøken, markedsført som meget påkostet, med ny underetasje fra 2009.

Les mer »
Mye støy ga heving

Etter innflytning viste det seg at støynivået i leiligheten var svært sjenerende, dag som natt. Leiligheten på Sunnmøre var kjøpt for 1,6 millioner.

Les mer »
Utleiedelen var ikke godkjent

Huset var solgt med utleiedel over garasjen. Markedsverdien var justert opp på grunn av denne inntektsmuligheten. Så viste det seg at leiligheten ikke var godkjent.

Les mer »
Dom Senja tingrett – lekkasjer for 600 000,-

Kjøperne overtok huset i november. Da mildværet kom i februar, begynte vann å lekke inn gjennom taket. Dette var bare starten.

Les mer »
Rørarbeider utført av selgers venn

Kjøper oppdaget kloakklukt på badet i 2. etasje i eneboligen fra 1980, og fant ut at det ikke var tilkoblet rør fra dusj og badekar til sluket.

Les mer »
Prisavslag for feil ved eldre bad

Selv om badet var 13 år gammelt, fikk kjøper prisavslag fordi feilen skyldtes ufagmessig håndverk, ikke normal slitasje. Dessuten hadde lekkasjen åpenbart vært der en stund.

Les mer »
Feil om utleiedel

Forrige gang huset ble solgt, var det opplyst at sokkelleiligheten ikke var godkjent. Dette ble ikke fortalt videre til vår kjøper. Tvert om ble leiligheten fremstilt som godkjent av kommunen.

Les mer »
Leietaker på etterskudd

Leietakeren var på etterskudd med husleien, og flyttet ut frivillig. Men betalingen uteble. Vår kunde, som leide ut leiligheten, ba oss om hjelp.

Les mer »
Ingen fagfolk i nærheten

Halvparten av tomannsboligen fra 1908 ble solgt for 4,4 millioner kroner, og ble renovert av selger i 2004-2006. All oppussing var opplyst utført av fagfolk, men det var ingen samsvarserklæring for det elektriske anlegget.

Les mer »
Forlik Bergen

Huset i Bergen fra 1986 kostet 8 millioner. Det hadde egen strandlinje. I hvert fall fikk kjøper opplyst at stranden var privat.

Les mer »
Soverommet forsvant

I en del tilfeller viser det seg at den faktiske innredningen av boligen ikke stemmer overens med hva som er offentlig godkjent hos kommunen. Strenge krav til lys, rømningsveier, med mer, kan gjøre endringer vanskelige eller umulige å få...

Les mer »