Dom Senja tingrett – lekkasjer for 600 000,-

Kjøperne overtok huset i november. Da mildværet kom i februar, begynte vann å lekke inn gjennom taket. Dette var bare starten.
Dom Senja tingrett – lekkasjer for 600 000,-

Avdekket flere store feil

To takstmenn anbefalte omlegging av taket. Taket var stort med kompliserte overganger. Dette gjorde utbedring kostbart. Vann ville drive inn ved snøsmelting, og tidligere arbeider tydet på at problemet ikke var nytt.

Eneboligen kostet 3.75 millinoner kroner, var fra 1993, men senere påbygd. Taket var ca 15 år gammelt ved kjøpet. Det var gitt tilstandsgrad 2 , og det var opplyst om skader og en tidligere lekkasje. I tillegg ble det avdekket store feil i vindtettingen, isolasjonen og det elektriske anlegget. Feil montering av downlights ga betydelige luftlekkasjer.

Prisavslag på 470 000 kroner

Saken ble avvist av eierskifteforsikringen. Selskapet mente at kjøperen måtte regne med store vedlikeholdsutgifter til taket på grunn av opplysninger i prospektet og at avviket mellom forventbar og faktisk tilstand ikke var vesentlig. Selgers advokat avviste også at selger var ansvarlige for de andre feilene.

Kjøpers advokat i HELP tok ut stevning ettersom partene sto svært langt fra hverandre. I tingretten vant kjøper saken med omkostninger. De totale utbedringskostnaden lå på ca 600 000 kr. Ettersom huset ved kjøpet var ca 15 år gammelt gjorde retten et skjønnsmessig prisavslag fordi kjøper nå ville spare vedlikeholdskostnader i årene som kommer. Prisavslaget ble satt til 470 000 kr. I tillegg fikk kjøper dekket sine kostnader til takstrapporter og et høyt antall advokattimer med 160 000 kr.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 470 000
Dekket takst kr 166 000
Advokattimer kr 636 000
Totalt kr 1 272 000