Hyttebadet smuldret opp

Kjøperne hadde sikret seg en flott hytte på Beitostølen. Men badet var bare fint på overflaten. Under flisene smuldret gulvet opp.

Hytta fra 2010 på  Beitostølen kostet 2.8 millioner kroner høsten 2014. Den var beskrevet som en "svært tiltalende og pen fritidseiendom". En av de første gangene de nye eierne brukte dusjen, oppdaget de at det kom vann opp gjennom fugene på badegulvet, utenfor dusjhjørnet, og flisene ga etter hvis man trykket på dem. 

Kjøperne kontaktet HELP der de hadde tegnet boligkjøperforsikring ved kjøpet av fritidsboligen. Deres advokat i HELP bestilte skadetakst og sørget for å reklamere til selgers forsikringsselskap.

Takstmannen mente at flisene på badegulvet løsnet fordi det var brukt en gipsbasert støpemasse og at membranen ikke var festet til sluket. Dette førte til at støpemassen gikk i oppløsning. Takstrapporten anslo utbedringskostnadene til å ligge på 130.000 kroner.

På bakgrunn av takstrapporten fremmet kjøpernes advokat krav om prisavslag tilsvarende utbedringskostnaden overfor selgers eierskifteforsikring. 

Saken ble imidlertid avslått på første henvendelse, men advokaten opprettholdt kravet. Deretter fremsatte eierskifteforsikringen et forlikstilbud som kjøperne ikke ville akseptere, og deres advokat varslet rettslige skritt, om ikke saken kunne løses gjennom et prisavslag på 75.000 kroner, som kjøperne var villig til å akseptere. 

Dette gikk selgers eierskifteforsikringsselskap med på, og saken kunne avsluttes. Da hadde kjøpernes advokat brukt 20 timer, som ble dekket under boligkjøperforsikringen, sammen med takstkostnadene på 24.000 kroner.