Ikke så godt vedlikeholdt likevel

Eneboligen fra 1988 var påbygd i 1998 og beskrevet som "godt vedlikeholdt". Likevel var det fukt i kjellerleiligheten, feil ved bad og en rekke andre feil og mangler.
Ikke så godt vedlikeholdt likevel... HELP Forsikring

Kjøperne betalte 4,2 millioner for boligen. Badet med feil var pusset opp i 2001/2002. I tillegg var det feil ved kjølerom og det elektriske anlegget, samt lekkasje i taket.

HELP reklamerte i to omganger

HELP innhentet skadetakst og reklamerte til selgers eierskifteforsikring. Det ble fremsatt et tilbud på 300 000 kroner, noe boligkjøperne godtok.

Men så oppdaget de lekkasjen i taket. Dermed ble det reklamert på nytt, men denne gangen ble saken avslått av eierskifte. HELP varslet dermed rettslige skritt, noe som førte til et tilbud om ytterligere 50 000 kroner. Dette var kjøper godt fornøyd med.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 350 000
Dekket takst kr 15 000
40 advokattimer kr 80 000
Totalt kr 445 000