Ingen fagfolk i nærheten

Halvparten av tomannsboligen fra 1908 ble solgt for 4,4 millioner kroner, og ble renovert av selger i 2004-2006. All oppussing var opplyst utført av fagfolk, men det var ingen samsvarserklæring for det elektriske anlegget.
Ingen fagfolk i nærheten

Foto: Crestock.com

Kr 50 000 ble holdt tilbake ved overtakelsen på grunn av mistanke om feil ved el-anlegget. Det viste seg senere at selger selv hadde pusset opp. Boligen var også svært lytt. Det var så mye gulvknirk, banking og susing i rør, samt summing fra sikringsskapet, at et av soverommene ikke kunne brukes på grunn av støy.

Selgeren hevdet at han ikke hadde lagt merke til bråket. Han hadde heller ikke opplyst om sprukne og løse fliser, som medførte risiko for feil ved badet. HELP reklamerte, men selgers eierskifteforsikring avviste kravet. HELP tok deretter ut stevning i saken. Retten kom til at selger hadde misligholdt opplysningsplikten. Det var så mange feil ved boligen at det ble ansett usannsynlig at fagfolk kunne ha gjort jobben.

Fordi badet var åtte år gammelt og fordi rørsystemet var av eldre dato gjorde retten et fradrag i prisavslaget på 50 prosent. Kjøper ble tilkjent kr 200 000. Kr 90 000 utgjorde saksomkostninger.  

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 110 000
Omkostninger kr 90 000
Totalt kr 200 000