Kostbar drenering

Dreneringen var ikke mer enn 9 år gammel. Likevel hadde kjelleren stort fuktinnsig. Både skadevurdering og utbedring av kjelleren ble dyrt.
Sak 11143 Kostbar drenering HELP Forsikring

Eneboligen fra 1969 i Mo i Rana var påbygd i 2008. Dreneringen var opplyst skiftet i 2002. Kjøperne betalte 2.1 millioner kroner for huset.

Ikke fagmessig gjort

Kjøperne overtok boligen i oktober. I april året etter oppdaget han vann på kjellergulvet. Kjøpers advokat i HELP Forsikring innhentet skaderapport . Takstmannen fant omfattende saltutslag på kjellergulvet, som tegn på fuktinnsig. Siden dreneringen var fornyet så sent som i 2002, tydet de mange sporene etter fukt på at jobben ikke var gjort fagmessig.

Kostbar utbedring

Inspeksjon av drensrørene med kamera ble også utført. Siden rørene ikke var tette, mente både takstmann og byggmester at dreneringen lå for høyt til å fungere. Det viste seg også at husets nye tilbygg ikke var fundamentert godt nok. Dette innebar at det måtte graves under tilbygget, og konstrueres nye fundamenter. For å få gjort jobben måtte byggmesteren også fjerne og bygge opp igjen to plattinger. Totalt ble arbeidene kalkulert til ca 500 000 kroner.

Det var også nødvendig for kjøpers advokat å innhente flere takstrapporter. Samlet kom takseringskostnadene alene på 35 000 kroner.

Prisavslag

Etter flere reklamasjoner og omfattende korrespondanse med selgers eierskifteforsikringsselskap ble partene enige om et prisavslag til kjøper på 440 000 kroner.

Totalt krevde saken mer enn 40 advokattimer til en verdi av 60 000 kroner.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 440 000
Dekket takst kr 35 000
Advokattimer kr 60 000
Totalt kr 535 000