Mange feil i nesten ny leilighet

Hele gården fra 1939 ble totalrenovert i 2007. Likevel har det jevnlig dukket opp feil som har gjort at reklamasjonsprosessen først nå er over, med prisavslag på mer enn en halv million kroner som resultat.
Mange feil i nesten ny leilighet

Selveierleiligheten i Bærum kostet 6.050.000 kroner i 2007. Da var den nylig blitt totalrenovert. 

Kjøperen oppdaget raskt en vannlekkasje som etter reklamasjon fra hennes advokat i HELP endte med prisavslag på 140 000 kroner. Vannrørene på badet frøs på grunn av manglende isolasjon. I tillegg fremmet sameiet flere saker mot utbyggeren, som endte i forlik. 

Men dette var bare begynnelsen. Etter hvert ble det flere problemer med frosne vannrør. Det ble avdekket sprekker i kjøkkengulvet, gulvvarmen fungerte ikke, og det ble oppdaget fuktskader i skråveggene i stuen. Kjøpers advokat i HELP innhentet flere fagkyndige for å dokumentere feilene og hva som måtte gjøres. Deres rapporter ble brukt som dokumentasjon for krav overfor selgers eierskifteforsikring . Sakene ble i tur og orden avslått av selgers forsikringsselskap.

Etter at stevning var varslet, fremsatte selgers forsikringsselskap flere lave tilbud om prisavslag , inntil kjøper til slutt aksepterte et nytt prisavslag på ca 400 000 kroner.

Kjøpers avdokat i HELP nedla i underkant av 90 advokattimer i saken. Forsikringen dekket også takstkostnader med 25.000 kroner.