Mobiltelefonen virket ikke

Vår kunde hadde en mobiltelefon hvor tastaturet ikke fungerte. Det hadde da gått drøyt 2 år fra den ble kjøpt.
Mobiltelefonen virket ikke

Foto: Crestock.com

Mobiltelefonen skal vare mer enn 2 år

Kunden reklamerte , men selger, ved stiftelsen Elektronikkbransjen, avviste kravet fordi det hadde gått lengre tid enn to år. HELP reiste da sak for tingretten, og vant fram med at kunden hadde rett til å få pengene tilbake.

Vår motpart Elektronikkbransjen anket og saken endte i Høyesterett. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten. Kunden hadde rett til å heve kjøpet og får pengene tilbake.