Rettsmekling om "nyere bad"

I følge annonsen på finn.no hadde borettslagsleiligheten "nyere bad", og det var nytt sluk og soilrør. Men tett var det ikke, og veldig uklart hva som var fagarbeid og egeninnsats. Kjøper tapte i tingretten, men saken ble forlikt på 210 000 i rettsmekling før behandling i lagmannsretten.

Borettslagsleiligheten i Oslo lå i en gård fra 1955. Kjøpesummen var 2.1 millioner kroner i 2011. 

Ikke lenge etter overtakelsen fortalte naboen at det var lekkasje fra kjøpers leilighet ned i hans kjellerbod. Han visste også at det tidligere hadde vært lekkasje i kjøpers leilighet, uten at dette var blitt opplyst ved salget.

Kjøper kontaktet sin advokat i HELP, og det ble iverksatt undersøkelser for å finne feilen ved badet. Badet så fint ut, med nye fliser og en eksklusiv steamdusj. I salgsdokumentene var det opplyst om nytt sluk i 2007 og nytt sanitærutstyr i 2010.

I følge egenerklæringen hadde selger selv montert nytt sanitærutstyr, mens soilrør og sluk var skiftet i regi av borettslaget. Sanitærutstyret skulle imidlertid være skiftet av selgeren selv. 

Lekkasje

Den omtalte lekkasjen skulle ha funnet sted i 2009. Takstmannen kjøpers advokat i HELP rekvirerte mente at badet var blitt utbedret svært amatørmessig ettersom det ikke var noen membran å se i det hele tatt. I tillegg hadde avløpsrøret fra steamdusjen løsnet slik at vannet ikke rant ned i sluket, men ut i gulvet ettersom det ikke var noen membran. Utbedring av badet ville anslagsvis koste rundt 260 000 kroner. 

Selgers eierskifteforsikring avviste kravet, og kjøpers advokat i HELP tok ut stevning for tingretten. 

Tap i første runde
I tingretten kom imidlertid retten til at fuktskadene skyldtes en plutselig lekkasje fra dusjkabinettet, og fant det ikke sannsynliggjort at fuktskaden oppsto før kjøper overtok. 

Kjøpers advokat i HELP vurderte saken annerledes, og anket saken til lagmannsretten. Basert på takstmannens vurdering påpekte kjøpersiden at sannsynligheten var større for at fuktskaden hadde oppstått over lang tid fordi badet ikke var konstruert skikkelig. Dette skyldtes ikke minst at badet manglet membran. Derfor hadde fuktighet i en lengre periode trengt ned i underliggende gulv og vegger. Skadeomfanget i tilstøtende rom underbygget at lekkasjen hadde oppstått før leiligheten ble solgt. Takstmannen påpekte også at sluket var underdimensjonert og hadde en svakhet, og det var grunn til å tro at denne svakheten var der allerede ved overtakelsen. 

Rettsmekling

Saken ble derfor anket. Før den skulle opp i lagmannsretten sa selgers eierskifteforsikring seg villig til å forsøke å komme til enighet i rettsmekling. Og her ble partene før sommeren 2014 enige om et prisavslag på 210 000 kroner. 

Ettersom tingrettens dom måtte ankes til lagmannsretten før saken ble løst, gikk det mye tid. 140 advokattimer og mer enn 20 000 kroner i takstutgifter og rettsgebyr ble dekket av boligjkøperforsikringen.