Tapte i tingretten til tross for feil på bad

Badet var opplyst renovert av fagfolk i 2005, men like etter overtagelsen oppdaget kjøperne at badegulvet ikke hadde tilstrekkelig fall til at vannet rant ned i sluket ved dusjing.
Tapte i tingretten til tross for feil på bad

Foto: Crestock.com

Boligen var en tomannsbolig fra 1960 kjøpt for kr 1 750 000. Det ble også oppdaget at membranen ikke var forskriftsmessig lagt, slik at vann fritt ville renne ut i tilstøtende rom ved tett sluk.    

Dette gjorde HELP

HELP kontaktet takstmann, som anslo utbedringskostnadene til kr 73 000. HELP reklamerte til selger, som innhentet en egen takstmanns vurdering. Denne kom til at badet tilfredsstilte krav til fall fordi det var fall til sluket i selve dusjsonen. Selgerne anførte videre at utbedringen av badegulvet kunne gjøres langt rimeligere, for ca kr 15 000. De mente også at små bad med kun glassdør i dusjen aldri kunne holde alt vann inne i dusjsonen, og at kjøperne måtte ha vært innforstått med dette før de la inn bud.

HELP tok ut forliksklage, men forliksrådet mente at saken ikke egnet seg for avgjørelse der og innstilte saken. HELP tok deretter ut stevning på vegne av kjøperne.

Tapte saken - men slapp utgifter

Kjøperne tapte saken i tingretten. Retten mente at selgerne ikke hadde holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om badet. Videre var det sannsynlig at selgers utbedringsmetode var tilstrekkelig for å skape et forskriftsmessig bad. Utbedringskostnadene ville etter rettens syn derfor ikke være høye nok til å ha innvirket på boligkjøpet. Selv om boligkjøperen tapte saken, fikk han likevel advokatutgifter og saksomkostninger til over 60 000,- fordi han hadde boligkjøperforsikring .

     
Kjøper fikk    
Prisavslag   NEI
Dekket takst kr 2 750
40 advokattimer kr 62 750
Totalt kr 62 750