Tilbygget måtte rives

Eneboligen fra 1971 ble kjøpt for kr 1 375 000. Huset hadde et tilbygg fra 1990. I forbindelse med utskifting av panel ble omfattende feil funnet i bakenforliggende konstruksjoner i tilbygget.
Tilbygget måtte rives

Foto: Crestock.com

Kjøperen kontaktet HELP Forsikring, som innhentet skadetakst og reklamerte til selgers eierskifteforsikring.

Takstmannens konklusjon var at tilbygget måtte rives fordi feilene var for omfattende til at det ville lønne seg å utbedre de enkelte delene. Utbedringskostnadene ble anslått til kr 380 000.

Ulike resultater etter takst

Selgers eierskifteselskap innhentet sin egen skadetakst. Deres takstmann mente at tilbygget kunne settes i stand for kr 108 000. Dette ble tilbudt. Kjøper innhentet en ny, uavhengig takst som støttet både påstanden om at tilbygget måtte rives, og de høye kostnadene. HELP fremsatte deretter et tilbud om å forlike saken på kr 277 800, som utgjorde medianen av de tre takstrapportene.

Dom i Gjøvik tingrett

Selgers eierskifteforsikring besvarte tilbudet ved å tilby kr 150 000. Etter dette tok HELP Forsikring ut stevning på vegne av kjøper. Dommen er nå falt i Gjøvik tingrett. Kjøper fikk fullt medhold i kravet sitt, og vant med omkostninger.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 347 974
Saksomkostninger kr 135 000
Totalt kr 482 974