Ulovlig innredet underetasje

Ved salget var det opplyst at sokkelleiligheten var godkjent for utleie. Det ble den først 500 000 kr senere. Godkjenning krevde også dispensasjon fra dagens krav til isolasjon, med mer.
Ulovlig innredet underetasje

Eneboligen i Tromsø fra 1975 ble solgt for 5 millioner kroner. I salgsoppgaven var det opplyst at sokkeleiligheten var godkjent, og at den for tiden var utleid. Dette stemte ikke. Tegningene fra Husbanken viste at huset opprinnelig ikke var tegnet med sokkeletasje. Likevel ble huset bygd med to fulle etasjer. Og huset var solgt med en 40 kvadratmeter stor sokkelleilighet.

Utbedring for mer enn 500 000 kroner

Når byggetillatelse eller bruksendring søkes på etterskudd, skal reglene på søknadstidspunktet legges til grunn. Det kan normalt gis noe dispensasjon fra gjeldende regelverk, men regler som gjelder brannsikkerhet fravikes sjelden. Underetasjen var bygd uten brannskille i himling og vegger mot hovedleiligheten. For å få til dette, måtte himlinger og eksisterende vegger rives. Dette inkluderte også det elektriske anlegget. Badet i kjelleren ville også måtte rives og bygges opp på nytt. Totalt ville utbedring komme på mer enn en halv million kroner. Da var det gitt dispensasjon fra dagens krav til isolasjon, med mer. 

Kjøpers advokat i HELP fremsatte krav til selgers eierskifteforsikring, og det ble en diskusjon omkring hva som var nødvendige kostnader for godkjenning av leiligheten. Arbeidene ville nødvendigvis medføre en viss standardheving ved at eldre bygningsdeler ble erstattet med nye. Denne standardhevingen har ikke kjøper krav på, og kommer til fradrag i prisavslaget. Størrelsen på dette fradraget er ofte tema i boligsaker, også i denne. 

Kjøper og selgers forsikringsselskap ble enige om et prisavslag på 500 000 kroner. Kjøper fikk også dekket skadetakst med 40 000 kroner, i tillegg til de 25 advokattimene saken krevde.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 500 000
Dekket takst kr 40 000
Advokattimer kr 40 000
Totalt kr 580 000