Unik, moderne og storslått

Slik var hytta markedsført. I tillegg var taket feilkonstruert, skiferen som dekket store deler av hyttas overflater løsnet, og røropplegget var ufagmessig.
Unik, moderne og storslått

Foto: Crestock.com

I boligsalgsrapporten var hytta gjennomgående gitt tilstandsgrad 1, som tilsier at den skulle være i god stand. Hytta i Tuddal i Telemark var bygget i 2006 og ble kjøpt for 4.3 millioner kroner.

Krav om utbedring

Det ble raskt oppdaget at taket ikke var tett. Under torvtaket var det lekkasje flere steder. Asfaltbelegget som skulle fungere som membran var ikke lagt etter anvisningene. Hytta var kjøpt nøkkelferdig fra utbygger slik at krav om utbedring ble fremmet direkte til utbyggeren. Kjøper oppdaget også at skiferen som dekket hyttas overflater løsnet. Det ble innhentet skadetakst for å dokumentere skadenes omfang og utbedringskostnader. Etter at reklamasjon var fremsatt, gikk byggefirmaet med på å utbedre skadene.

Dessverre var ikke nivået på utbedringsarbeidene høyere enn de opprinnelige arbeidene slik at hytta fortsatt ikke var i henhold til kontrakten kjøper og selger hadde inngått. Takstmannen måtte gjennomføre ny befaring etter at utbedringsarbeidene var gjennomført. Blant annet var downlights i taket skadet etter utbedring av undertaket, og panelbord hadde fått sår i forbindelse med reparasjonsarbeidene. I tillegg var noe av skiferen som måtte festes på ny skadet.

Rettsforlik på mer enn 500 000,- 

Kjøpers advokat i HELP fastholdt kravet mot selger av hytta. Etter utbedring ble partene til slutt enige om et prisavslag på kr 187 000,-.

Imidlertid oppsto en vannlekkasje under servanten på ett av hyttas bad. Takstmann ble rekvirert, og kom til at rørene var sammenføyd feil slik at de gled fra hverandre. For å få badet i forskriftsmessig stand måtte det utbedres for 36 000,-. Dette gikk selger med på å betale. I tillegg måtte en del utvendige bord og laftestokker skiftes ut fordi det var brukt for dårlige og uimpregnerte materialer.  

Saken krevde lang tid, flere befaringer fra takstmann, og det gikk med et høyt antall advokattimer. Det hører med til historien at denne kjøperen også har vært uheldig med huset sitt i Skien. En stor lekkasje førte til et rettsforlik på mer enn 500 000,-.