Eksklusiv advokatforsikring for medlemmer av Rørentreprenørene Norge

Den 1. januar 2016 introduserer Rørentreprenørene Norge HELP Advokatforsikring Bedrift som ny kollektiv medlemsfordel. Ordningen gjelder for medlemsbedrifter med inntil 20 ansatte og gir medlemmene tilgang til advokathjelp, enten det gjelder rådgivning eller bistand i konflikter. Ordningen koster 8200,- i året.

Medlemmer får:

 • 10 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader (2 saker i året) opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter, utarbeidet av advokat
 • Ingen timepris, advokathjelpen er dekket av medlemsprisen for Rørentreprenørene Norge. Ved rettslig tvist påløper en egenandel på kr. 10.000.

Medlemsbedriftene får bistand fra Rørentreprenørene Norges dedikerte advokatteam hos HELP innen:

 • Kontraktsrett
 • Entrepriserett, avgrenset til:
  • Opprettelse og utforming av avtale
  • Fastleggelse og oppfyllelse av rettigheter og plikter etter avtalen
 • Håndverkertjenester, avgrenset til:
  • Opprettelse og utforming av avtale
  • Fastleggelse og oppfyllelse av rettigheter og plikter etter avtalen
 • Pengekravsrett
 • Fast eiendom

Forsikringen gjelder medlemsbedrifter med inntil 20 ansatte som ikke reserverer seg mot ordningen innen 1. desember 2015.

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår  

Har du spørsmål om advokatforsikring?
Send en e-post til post@help.no  eller ring 22 99 99 99.

Gå til www.rorentreprenorene.no