Boligkjøperforsikring

Selv om selger oppgir relevant informasjon om boligen, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer når du kjøper bolig. Boligkjøperforsikring gir advokathjelp ved feil og mangler på kjøpt bolig. Med tilleggsdekningen Boligkjøperforsikring Pluss får du også advokathjelp til andre rettsområder i privatlivet som gjerne dukker opp i forbindelse med boligkjøp. 

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring

Klager knyttet til boligkjøp er vanlig, uansett boligstandard. En stor andel boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.


Les mer »
Boligkjøperforsikring Pluss

Boligkjøperforsikring Pluss

Boligkjøperforsikring Pluss gir samme dekning som boligkjøperforsikring, men i tillegg fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.


Les mer »