HELP Forbrukerkjøpsforsikring

Mange av oss opplever problemer etter kjøp av varer og tjenester. Dessverre er det slik at klagene ikke alltid fører fram.

Har du ikke fått det du har betalt for eller blitt lovet til avtalt tid, har du rettigheter som forbruker. Forsikring ved forbrukerkjøp gir deg den advokathjelpen du trenger.

Forbrukerkjøpsforsikring sikrer deg og husstanden gratis rettshjelp knyttet til klagehåndtering på varer og tjenester dere har kjøpt.

Hjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester.

Med forbrukerkjøpsforsikring får du hjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester. Forutsetningene er at de koster over kr 3.000 og er kjøpt hos forhandler.

Eksempler på dette er:

  • Kjøp av bil, båt og motorsykkel
  • Reise og ferieopphold (fly/hotell/leiebil)
  • Telefoni, bredbånd og TV-signaler
  • Reparasjon og service på bil, båt og maskiner

Komplett liste over hva som dekkes finner du i forsikringsvilkårene.

Hva må du selv gjøre?

  1. Kontakte selger og klage på varen/tjenesten.
  2. Kontakte HELP Forsikring med en gang du ikke får det du har krav på.
  3. Gi HELP Forsikring kopi av kvitteringer og annen dokumentasjon.

 

Hva gjør HELP Forsikring for deg?

  • Vi tar kontakt med selger og skriver nødvendige klager.
  • Vi tar nødvendige rettslige skritt og dekker alle utgifter til advokat.

Pris

Kr 598 per år.

Forsikringen gjelder for hele husstanden (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår

Bestill
 
Meld sak