Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Veldig mange har opplevd å miste lommeboken, bankkortet eller vært slepphendt med hvor personnummeret legges igjen. Da risikerer man også å bli utsatt for ID-tyveri. 

ID-tyveri innebærer at en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker en annens identitet til å åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, bestille varer, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i den andres navn.

Råd hvis du mistenker at du har blitt utsatt for ID-tyveri: 

  • Har du mottatt regning på en vare/tjeneste du ikke har bestilt, må du sende skriftlig melding til avsender om at dette ikke er bestilt av deg. Ta vare på en kopi av meldingen. 
  • Politianmeld forholdet ved ditt lokale politidistrikt. 
  • For å unngå at identiteten din misbrukes til å kjøpe varer/tjenester på kreditt eller inngå låneavtaler, kan du be om frivillig sperring av kredittvurdering hos kredittopplysningsbyråene . 
  • Melde fra om identitetstyveriet til banker der du har bankkort og kontoer i ditt navn. Bankene har et eget skjema som du da må fylle ut. 
  • Hold øye med kontoer og kredittkort jevnlig for å sjekke om det har skjedd transaksjoner du ikke har utført selv. At noen tapper bankkortet ditt for penger er i seg selv ikke å anse som et id-tyveri, men som misbruk av et betalingsmiddel. Meld i så fall fra til banken, kredittkortselskapet og selskapet som har trukket penger fra kontoen. 
  • Du bør sjekke om du får post som normalt. Hvis ikke bør du ta kontakt med Posten for å finne ut hvilken adresse du står registrert på eller om noen andre har meldt adresseendring. 
  • Vurder å låse postkassen. 
  • Hvis du fortsetter å motta krav fra et selskap eller om trekk fra kontoen ikke opphører, er det viktig at du bestrider kravet overfor selskapet og tar kontakt med banken din igjen. Du bør også vurdere å ta kontakt med en advokat for videre bistand til å følge opp saken.

Her finner du mer informasjon om tiltak for å begrense ID-tyveri.  

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no