Mer svindel med digitale abonnement

Flere og flere mottar jevnlig e-post med oppfordring om å oppdatere personopplysninger og betalingsinformasjon. Mange av henvendelsene er forsøk på svindel og øker muligheten for id-tyveri. 

I det siste har mange Netflix-abonnenter mottatt en e-post som angivelig er sendt fra Netflix der de har blitt bedt om å oppdatere betalingsinformasjonen i sitt medlemskap. Har du mottatt denne e-posten bør du slette den: 

"Vi klarte ikke å fakturere ditt medlemskap for inneværende måned. For å sikre at tjenesten ikke vil bli avbrutt, bør du οppdatere din infοrmasjon i dag"

Sjekk avsenderadressen

E-posten er godt skrevet og utformet på en måte som kan gi inntrykk av at den er sendt fra Netflix. Ser du imidlertid nærmere på avsenderadressen e-posten er sendt fra vil du se at den er sendt fra en noreply konto (konto du ikke kan svare til), noreply@dlx.com. Du vil heller ikke komme inn på Netlix nettside dersom du følger fremgangsmåten e-posten oppfordrer deg til å følge for å oppdatere betalingsinformasjonen. 

Hvis du mistenker at du har fått en falsk e-post som utgir seg for å være fra Netflix bør du ikke klikke deg inn på lenker, besvare e-posten eller gi noen opplysninger til avsender. Vi anbefaler også at du rapporterer e-posten til phishing@netflix.com. 

Et generelt råd er å være kritiske til slike e-poster og alltid undersøke adressen e-posten kommer fra. Er du i tvil bør du gå inn på selskapets offisielle nettside eller kontakte selskapet direkte for å høre om de har sendt ut slike e-poster. Har de sendt ut en slik e-post bør du få bekreftet innholdet og hvem som skal stå som avsender.  

Simen G. Kleveland

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA, HELP-advokatene

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no