Noen ekstra flasker i bilen over grensen?

Spørsmål om overtredelser av tollbestemmelsene handler for en stor del om hva det vil koste å bli tatt med for mye alkohol i handleposene på grensen. Her er en oversikt over foreleggenes størrelse om du blir tatt med for mye kjøtt, sigaretter eller alkohol på Svinesund.

Overskrides de tollfrie kvotene, går botens størrelse frem av tollforskriften, § 16-9-2, her.

  • Som eksempel vil ulovlig innførsel av 10 liter vin eller 50 liter øl bli straffet med et forenklet forelegg på 3.400 kroner, i tillegg til at handleposene inndras.
  • Overskrides den tillatte mengden kjøttvarer på 10 kg med ytterligere 20 kg nötfärs lyder forelegget på 800 kroner.
  • Ulovlig innførsel av inntil 1.000 gram snus straffes med 1.600 kroner. 

Her finner du oversikten over de tollfrie kvotene.

Så lenge det forenklede forelegget betales i tide, unngår du at forholdet kommer på straffe- og bøteattesten.

Dag Are Børresen

Kommunikasjonsdirektør, advokat MNA/VP Communications

Telefon: + 47 22 98 52 25

Direkte/Mobil: + 47 40 24 50 66

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no