Hopp til innhold
Min side - meld sak

Offer for NAVs trygdefeil? Dette bør du gjøre!

Her er noen råd til deg som mener at du har blitt behandlet feil av NAV i forbindelse med utenlandsopphold. 

NAVs trygdefeil

Flere medier, blant andre VG, har avdekket at NAV har praktisert regelverket knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold galt. Kort fortalt går dette ut på at personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger tidligere har vært nødt til å søke NAV for å kunne reise til et annet EU/EØS-land dersom de skal ha midlertidig opphold der. 

En rekke personer (så langt i overkant av 2 000) har i perioden 2012 til 2019 fått krav om tilbakebetaling av stønad som følge av at de ikke har overholdt denne meldeplikten. Rundt 50 personer er også idømt fengselsstraff. Det viser seg at dette regelverket er tolket feil og sanksjonene er gitt på feilaktig grunnlag. 

Her er det verdt å merke seg at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger og mistet retten til disse fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på økonomisk kompensasjon. NAV går gjennom sakene for å finne ut hvem dette gjelder, og vedkommende vil bli kontaktet av NAV. Dette arbeidet vil ta tid. Foreløpig har de ikke gått ut med tidspunkt for når dette skal være ferdig. 

Dette kan du gjøre hvis du har blitt utsatt for NAVs trygdefeil

Hvis du mener du er berørt av endringen og ikke vil vente på å bli kontaktet av NAV, kan du selv kontakte NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Er du LO-organisert, ta kontakt med forbundet ditt. Enkelte forbund yter hjelp i forbindelse med denne typen problemstillinger.