Pass på dette når du leier feriebolig i utlandet

30 april 2018

Mange leier feriebolig i stedet for hotell når de skal på ferie både i inn -og utland. Men er det trygt?

Fordel at ferieboligen leies ut etter norsk lov

Leier du av norsk eier og skriver leieavtalen på norsk, vil leieforholdet i utgangspunktet reguleres av norsk lov. Det kan være en stor fordel hvis du får problemer i leieforholdet, og særlig hvis boligen ikke fremstår som avtalt. For de fleste nordmenn vil det være enklere å gå til rettssak i Norge enn i utlandet, både med tanke på språk, avstand og kostnader.

Hvis du likevel leier av en utenlandsk utleier, kan det være smart å leie gjennom Airbnb eller tilsvarende nettjenester. Disse har som oftest en viss oppfølging og kontroll på at utleier er seriøs og ikke en svindler. Ofte kan man sjekke kundevurderinger fra andre som har leid boligen, og på den måten unngå å leie "katta i sekken".

Sjekkliste før du leier feriebolig:

  • I disse digitale tider kan alt googles. Google både utleier, leieboligen og området.
  • Bruk Google maps og street view når du sjekker eiendommen og området.
  • Sjekk alle referanser. Kontakt minst én av referansene.
  • Styr unna utleiere og utleieobjekter som virker suspekte eller har (flere) dårlige referanser.
  • Ring og prat med utleier personlig. Er ikke det mulig, sørg i alle fall for å maile. 
  • Får du ikke tak i utleier, styr unna!

Få avtalen skriftlig

Pass alltid på at du har avtalen skriftlig. Har du leid boligen på nett, husk å skrive ut eller lagre både bekreftelsen på at avtalen er inngått, fullstendige avtalevilkår og alt som har blitt opplyst om eller sendt til deg fra utleier. NB! Aldri inngå avtale uten full kontaktinformasjon til utleier, det vil si fungerende telefonnummer, postadresse, fullt navn og eventuelt organisasjonsnummer.

Sikre deg bevis når avtalen er brutt

Skulle du få problemer med leieforholdet, sørg for å sikre så mye bevis som mulig. Svarer ikke leieboligen til det som er lovet muntlig eller i kontrakten, ta rikelig med bilder. Husk både nærbilder og oversiktsbilder, slik at man får best mulig inntrykk av alle feil og mangler.

Er det vitner, notér navn og nummer, i tillegg til hva de kan forklare seg om. Det kan være lurt å be vitnet om å skrive og signere en skriftlig forklaring der og da, i tilfelle det blir vanskelig å få tak i vitnet senere. Ta vare på alle kvitteringer, legejournaler, skaderapporter og annet som viser hva du har blitt utsatt for.

Varsle utleier skriftlig

Får du problemer med leieboligen, må du alltid varsle utleier så raskt som mulig. Dette både for at utleier skal kunne ordne opp med en gang, og for å sikre at du ikke taper rettigheter fordi du varsler for sent. Vanligvis er det helt ok å gi første varsel muntlig. Men du bør alltid følge opp med en skriftlig bekreftelse på varselet rett etter. E-post, SMS og lignende vil være godt nok, så lenge du husker å ta vare på varselet inntil en eventuell uenighet med utleier er helt over.

Ta saken videre hos advokat

Skulle du ikke lykkes med å løse problemene direkte med utleier, kan du fremme saken for domstolen. Det kan da ofte være best å få en advokat til å vurdere saken og eventuelt bistå deg. Ønsker du ikke å bruke penger på advokat, finner du informasjon om forliksrådet og standard forliksklage på nett. Er utleier utenlandsk og er bosatt/har hovedkontor i EU, kan du be om bistand fra Forbruker Europa. På deres nettsider kan du også finne flere tips ved leie av feriebolig i utlandet, blant annet om forundersøkelser, betaling, depositum/forskudd og andre sentrale punkter i leiekontrakten.

Michael Oscar Åsheim

Fagansvarlig prosess, advokat MNA, HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no