Advokaten krevde reparasjon og erstatning

22 oktober 2018

Rørlegger-Sentralen i Oslo kontaktet advokat Michael Åsheim i HELP da arbeidsbilen havarerte, og dialogen med leverandøren strandet. Bilen ble reparert, og tapt arbeidsfortjeneste erstattet.

Advokathjelpen dekkes gjennom Rørlegger-Sentralens Advokatforsikring Bedrift hos HELP.

Verdien av advokatforsikringen er stor. Den betyr at vi kan bruke tiden på å få inn penger, fremfor å bruke kostbar tid på konflikter med kunder eller leverandører, sier Einar Kjus, daglig leder i Rørlegger Sentralen.

Livsfare

I desember 2016 kjøpte firmaet en ny høytrykksspylerbil til 1.5 millioner kroner eks. mva. Under et oppdrag i februar 2017 røk en slange, og varmt vann under fullt trykk ble spylt ut i ansiktshøyde. Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble alvorlig skadet.

Firmaet forsøkte selv å kontakte leverandøren av bilen, men saken gikk langsomt.

Selv om noen av oss etter hvert føler oss som halvstuderte advokater, kan vi rør bedre enn juss, så vi overlot saken til HELP, sier Kjus.

Advokat Michael Åsheim i HELP krevde utbedring av bilen hos leverandøren i Tyskland. Men det hadde allerede gått dyrebar tid etter at skaden inntraff, og reparasjonen var også tidkrevende. Det var derfor nødvendig å kreve kompensasjon for det økonomiske tapet som skaden påførte bedriften.

Hovedproblemet var å få selger i tale, og til å gjøre det nødvendige grepene for å få fortgang i saken. Så snart advokaten kom på banen, valgte selger å prioritere saken på en helt annen måte.

Advokat Åsheim fikk i stand et møte der selger, leverandør av bilen og advokater på begge sider deltok. Her forhandlet partene seg frem til en løsning og et resultat som Rørlegger-Sentralen var fornøyd med.

Uten advokatforsikring ville vi trolig ha forfulgt saken videre til domstolene, men det ville nok ha tatt lengre tid, med uvisst resultat. Så forsikringen har stor verdi for oss, sier Einar Kjus.

Daglig leder Einar Kjus i Rørlegger-Sentralen ser også en stigende tendens til mer krevende kunder og samarbeidspartnere, og dermed øker behovet for juridisk råd og hjelp.

Nylig var Rørlegger-Sentralen engasjert av en entreprenør. Arbeidet skulle utføres på medgått tid og materialkostnader, men da entreprenøren mottok fakturaen, fikk vi til svar at dette ble for dyrt.

Rørlegger-Sentralen klaget entreprenøren inn til forliksrådet. Motparten møtte ikke, fikk fraværsdom, og betalte kravet til slutt.

Mer krevende kunder

Siden HELP startet med advokatforsikring for små og mellomstore bedrifter, ser vi med bekymring at både private og profesjonelle oppdragsgivere holder tilbake vederlag og gjør gjeldende til tider helt uholdbare motkrav, sier advokat Michael Åsheim.

Åsheim har mange saker for små og mellomstore bedrifter med Advokatforsikring Bedrift hos HELP, og representerte også Rørlegger-Sentralen i saken beskrevet ovenfor.

- Det kan virke som om det er en generell oppfatning at det er helt ok å forsøke å skaffe seg en ekstra rabatt ved å holde tilbake betaling og bestride sluttoppgjøret, selv om oppdragstakeren har oppfylt oppdragsavtalen til punkt og prikke, avslutter Åsheim.

 

Bedriftskunde hos Dipper? Se hvordan du kan få advokathjelp fra HELP gjennom mobilabonnementet.

Medlemmer av Rørentreprenørene og NELFO har advokatforsikring hos HELP med egne vilkår, som del av medlemskapet.

Advokatforsikring Bedrift kan også tegnes individuelt. Få mer informasjon om dette hos Martin Blaker.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no