Gravde seg ned i problemer

2 november 2018

Gravearbeidene var tilleggsarbeider, men hva skulle de koste, og hvem skulle betale graveren - hovedentreprenøren eller oppdragsgiveren som skulle koble seg på ledningsnettet?

Drammen Rørservice hadde gitt pristilbud til en privatperson på graving og tilkobling til offentlig vannledning. Men det viste seg at det ikke var mulig å grave korteste vei til mål, som forutsatt. Graveren måtte grave bredere for å finne vannledningen og det beste stedet for påkobling. En vei ble berørt av gravingen. Blant annet måtte en fartsdump bygges på nytt, og dette trakk opp kostnadene.

Uenige

Da jobben var gjort, ble rørleggerfirmaet, gravefirmaet og kunden uenige om både pris og hvem som hadde avtalt hva. Kunden mente regningen var for høy. For å underbygge dette la han frem et langt lavere pristilbud for jobben fra samme graver som faktisk hadde utført arbeidene på oppdrag fra gravefirmaet. Det var vanskelig både å forstå og forklare hvorfor samme graver opererte med to vidt forskjellige priser for samme jobb.

Det er en stor trygghet for oss å ha en advokat å ringe til i vanskelige situasjoner. Så må vi vende oss til å rådføre oss med advokaten for å unngå at problemene oppstår, sier Jan Terje Kristiansen, daglig leder i Drammen Rørservice.

For med Advokatforsikring Bedrift betaler de ikke timepris for advokathjelpen. Den er dekket av forsikringen.

Fastlåst

Graveren krevde at rørleggerfirmaet skulle ordne opp, og hevdet at han kun utførte jobben han hadde blitt leid inn for å gjøre. Drammen Rørservice mente at tilleggsarbeidene var en sak mellom kunden og graveren. Rørleggerfirmaet hadde ikke godkjent endringsmeldingen, og mente derfor at de ikke var ansvarlig for tilleggsarbeidene.

Det skjer dessverre uforutsette ting i mange graveentrepriser, så slike situasjoner er ganske vanlige, sier Kristiansen.

Situasjonen var uoversiktlig, og Drammen Rørservice kontaktet advokat Michael Åsheim i HELP.

Kom til forhandlingsbordet

Åsheim kontaktet både gravemaskinfirmaet og oppdragsgiveren på vegne av rørleggerbedriften. Målet var å se om og hvordan de kunne komme til enighet, men dette krevde en del advokatarbeid. Det ble nødvendig å varsle søksmål mot kunden før forhandlingene førte frem og alle parter viste nødvendig forliksvilje for å få saken løst. De drøyt 30 advokattimene saken krevde, dekkes av forsikringen.

Saken viser viktigheten av klare og skriftlige avtaler, ikke minst når det er flere profesjonelle parter og fag med i samme oppdrag, sier Åsheim.

Kristiansen i Drammen Rørservice mener at det er vanskelig, og for tidkrevende, å få til dette.

I så fall trengs mer kursing og enklere avtaleverktøy. Før det skjer, er det desto viktigere at vi vet hvem vi kan kontakte og søke råd hos uten at det koster en formue, sier Kristiansen.

HELP-advokat Åsheim sier at det også er viktig at entreprenørene er bevisst på hvilken rolle de har, ikke minst om de kan oppfattes å ha påtatt seg rollen som hovedentreprenør eller underentreprenør for en annen.

Rollen som hovedentreprenør medfører ansvar overfor oppdragsgiver, også for arbeidet som underentreprenøren utfører, sier Åsheim.

Skriv avtaler og vis forliksvilje

Advokaten råder alle bedrifter i lignende situasjoner til å ha en tydelig, skriftlig avtale i bunnen, både med oppdragsgiver og underentreprenøren, og hvis det likevel oppstår uenighet, er det minst like viktig at alle er innstilt på å finne løsninger:

Dette tilfellet er også et godt eksempel på at vanskelige saker kan løses raskt hvis alle parter er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet og tenke løsninger istedenfor å tviholde på sitt.

Jan Terje Kristiansen er ikke i tvil om hva utfallet ville ha blitt hvis Drammen Rørservice ikke hadde hatt advokatforsikring.

Da hadde vi tapt! I hvert fall hadde det blitt en masse merarbeid. Og vi har ikke tid til å holde på med det. Så det er en stor fordel for oss at dere tok dere av saken.

 

For mer informasjon om HELP Advokatforsikring Bedrift, ta kontakt med Martin Blaker. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no