Avtale om familiehytta

Kunden vår hadde arvet en hytte ved sjøen og hadde deretter overført andeler av denne til sine to barn. Disse barna var nå blitt myndige.

Hjelp til oppsett av avtale

Kunden ønsket hjelp av oss til å få laget en avtale om bruksrett og innløsningsrett. Vi hjalp han og laget en avtale som fastslo eiernes, altså han og barnas, rett til bruk, omfanget av denne, og at hver eier også måtte ta sin andel av felleskostnader/vedlikeholdsutgifter.

Beholde hytta i familien

Det ble også laget bestemmelser om innløsning til en pris som lå vesentlig under markedsprisen i området. Dette gjorde det økonomisk mulig for de resterende eierne å innløse dersom en av dem ville selge. Slik kunne hytta være i familiens eie for framtiden, noe som var viktig for kunden vår. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no