Samboerkontrakt og gjensidig testament

Et samboerpar tok kontakt og ønsket en samboeravtale som i størst mulig grad tok hensyn til både særkullsbarn, felles barn og lengstlevende samboer.

Fikk satt opp avtale

Gjennom advokatforsikringen og HELPs advokat fikk paret satt opp en avtale som regulerte formuesordningen dem i mellom, i tillegg til hva som skulle skje med de viktigste eiendelene ved et eventuelt samlivsbrudd. Samtidig sa avtalen noe om ansvaret for gjeld og løpende utgifter.

Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om:

  • At det hver av partene eier/erverver skal være partens eneeie
  • At eiendeler som de skaffer i fellesskap skal eies i sameie med like deler, med mindre en annen eierbrøk er avtalt. 
  • At partene eier felles bolig 50/50 jf. skjøte
  • At gjeldsbyrden for lån opptatt i fellesskap skal dele likt
  • At partene alene er ansvarlig for gjeld i sitt eget navn

Gjensidig testament

I tillegg ønsket samboerne et gjensidig testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer som regulerte hva som ville skje i tilfelle en av dem gikk bort. Dette innebar at samboerne arver hverandre fullt ut med det de kan disponere over i testament, som ikke skal gå til livsdelsarvingene som følge av reglene om pliktdelsarvBarna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven. Les mer.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no