Samvær for de minste barna

Vi møter en del foreldre som har veldig høye forventninger til hvor mye samvær de kan kreve med de minste barna. Når disse sakene ender i retten, må mange skru forventningene ned.

Dere som foreldre kan avtale samværsordning selv

Foreldrene kan stort sett avtale hvilken samværsordning de vil, dersom de blir enige og samarbeider. Det er i de tilfellene hvor foreldrene ikke klarer å bli enige at saken ofte ender i retten. Da vil det i stort sett alle saker bli oppnevnt en sakkyndig som skal gi råd til retten når dommeren skal avgjøre hvilken ordning som er den beste for barnet. Den sakkyndige er vanligvis en psykolog med spesialisering innen barnepsykologi.

Generelle anbefalinger om samvær

Foreningen for sakkyndige psykologer har nylig gitt ut en veiledning med generelle anbefalinger for fastsettelse av samvær for de minste barna. Veiledningen er ment som generelle anbefalinger i sakene der foreldre skiller lag når barna er små eller når de aldri har bodd sammen.

De sakkyndige er ganske klare på at de ikke anbefaler en løsning med "delt bosted" for de minste barna. For de aller minste anbefaler de kun samvær på dagtid uten overnatting.

Frem til barnet er tre år anbefaler de at barnet har en fast base, altså et fast bosted hos en av foreldrene. Hvor mye samvær barnet bør ha med den andre forelderen avhenger blant annet av alderen til barnet.

0-6 måneder

De første seks månedene anbefaler de regelmessig og hyppig samvær, hjemme hos den som barnet bor fast hos. Dersom det er mulig bør en bli involvert i bleieskift og andre rutiner. Hovedomsorgspersonen bør være tilgjengelig.

6-12 måneder

Fra barnet er seks måneder anbefales regelmessige samvær over noen timer på dagtid, i tilknytning til hjemmet til barnet. Etter hvert kan barnet gjøre seg kjent med hjemmet til den forelderen som skal ha samvær.

12-18 måneder

Fra barnet er 1 år kan en utvide til en overnatting annenhver uke og et dagsamvær i den andre uken.

18-24 måneder

En overnatting pr. uke, dersom barnet er komfortabelt med det.

2-3 år

Når barnet har blitt 2-3 år anbefaler de å gå opp til to overnattinger annenhver helg og et dagsamvær annenhver uke. Nå kan en også begynne med kortere ferier fra en langhelg til en uke. De sakkyndige anbefaler å vente med samvær ut over dette til barnet er fylt 3 år.

Anbefalinger - ikke fasit

Det er viktig å huske på at anbefalingene fra psykologene ikke er en fasit på hvordan samvær skal være. Mange forhold spiller inn i avgjørelsen. Dersom foreldrene klarer å samarbeide og begge anerkjenner hverandre som en viktig person for barnet, kan det være rom for mer omfattende samvær.

Andre forhold, som at det er mye konflikt mellom foreldrene eller det er lang reiseavstand mellom dem, kan gjøre at en bør ha mindre samvær.

Det viktigste signalet fra psykologene er at foreldrene må bestrebe seg på å samarbeide og anerkjenne hverandre som viktige personer for barnet. Klarer man dette, ligger forholdene til rette for å få til en god samværsordning.

Nils Istad

Advokat MNA HELP-advokatene

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no