Ikke ansvar for sønnens surfing

HELPs kunde med advokatforsikring fikk uventet regning på kr 7 000. Sønnen hadde lagt igjen mobilnummeret sitt på en nettside, uvitende om de økonomiske følgene.

Familieabonnement

Vår kundes familie hadde i dette tilfellet tegnet et familieabonnement for mobilbruk, men det aktuelle telefonnummeret ble bare brukt av familiens sønn. Gutten var 12 år da han surfet på nettet og kom inn på en nettside som skulle vise seg å bli kostbar. Gutten tastet inn mobilnummeret sitt, uvitende om de kostnadene dette medførte.

Overraskende faktura

En tid etter mottok guttens far en faktura på nesten 7 000 kroner, knyttet til sønnens mobilnummer. Faren nektet å betale, og regningen gikk til inkasso.

Faren kontaktet HELP Forsikring hvor han hadde advokatforsikring gjennom fagforeningen sin. Advokaten hans i HELP skrev brev både til inkassoselskapet og nettstedets eier og krevde kravet avvist. På tidspunktet for bruken av mobilnummeret befant faren seg på et sted uten nett eller mobildekning. Ettersom sønnen er umyndig, kan han heller ikke inngå bindende avtaler eller stifte gjeld, jf. vergemålsloven § 2. Det er tilbyders ansvar å forsikre seg om at bestiller er myndig. Derfor er det også tilbyders risiko at bestilleren ikke hadde kompetanse til å inngå bindende avtale.

Kravet slettet

På vegne av kunden ble fakturaen forlangt slettet ettersom det ikke forelå noen betalingsforpliktelse. Etter at advokat kom inn i bildet, frafalt nettstedets eier kravet mot guttens far. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no